Back to Top

knap1

knap2

knap3

knap4 1

Når du kopierer tekst fra forskellige medier (word dokument, mail, ting fra browser m.m.)

kan der være en masse skjuldte koder.
Disse koder kan fjernes ved at kopierer tekst over i en simpel editor (f.eks. notepad, notepad++,

tekstedit.app m.m.).
Herefter kan man kopiere tekst tilbage i joomla artikel.