Back to Top

knap1

knap2

knap3

knap4

Når du kopierer tekst fra forskellige medier (word dokument, mail, ting fra browser m.m.)

kan der være en masse skjuldte koder.
Disse koder kan fjernes ved at kopierer tekst over i en simpel editor (f.eks. notepad, notepad++,

tekstedit.app m.m.).
Herefter kan man kopiere tekst tilbage i joomla artikel.