Back to Top

knap1

knap2

knap3

knap4 1

 

kort version: Åbne menupunkt- vælg blog-layout - Artikelrækkefølge- Artikelrækkefølge

Åbne menupunkt
vælg blog-layout og åbn artikelrækkefølge.
Vælg Artikelrækkefølge.

Gem og luk

 

Artikelrækkefølge1 500 

Vælg indhold åbne artikler og sæt curser på  søgeværktøj ( 1.)
vælg blog ( 2.)

Rør ved de blå pile (3.)
Nu kan du tage og flytte artikelrækkefølgen med curser på de 3 prikker (4.)

 

 

Artikelrækkefølge2 500