Back to Top

knap1

knap2

knap3

knap4 1

kort version: Åbn Product - Characteristics- ny - udfyld varianter - vælg variant under produkt-Specifications

Åbn Product
Vælg Characteristics
 Vælg ny

characteristics

Giv den et sigende navn, f.eks. "forskellige farver". Vælg "dropdown" under "Characteristics selection method"
+Add de farver du kommer til at bruge, husk at denne "Characteristics" kan bruges af flere produkter. Tryk "Save &Close"

ny characteristics
Gå ind under produkt og ned til "specifications". Klik i "characteristic" og vælg "forskellige farver"
Sæt "Default value" til den farve der automatisk står under productet

opret specification

Der er nu kommet 2 faneblade
Tryk på "Variants"

ekstra faneblad

Tryk "+Add variants"
Klik under forskellige farver
Vælg de farver du ønsker under dette produkt
Save
variants valg
Nu har fanebladet skiftet til grøn farve.
Tryk på variants og se farve valg.
Du kan også se hvilken farve der er "Default"
Save & close
grøn variants