Joomla Skole

For at bruge joomla skolen, skal du være kunde hos just4.dk eller være hostet hos webaway.dk

Tekst:
    JCE editor
    Oprette links
    Afkodning af kopireret tekst
    Tekst på siden af billeder
    Sætte grund-instillinger for artikler
    Sætte mail- og print icon på artikel
    Flere artikler på forsiden
    Fjerne overskrift på artikkel
    Oploade html side eller pdf
    Gratis billeder

Menu:
    Oprette vanret menu
    Oprette hovedoverskrift på menu
    Oprette menupunkt
    Grundindstillinger på artikler
Template:
    Vis modulplasering
    Opret dit eget moduler
    Aktiver/Deaktiver moduler
    Modulrækkefølge
    Logo på site

Hikashop:
   Kategori opsætning
   Produkt opsætning
   Kategori/produkt layout
   Post opsætning
   Shop videre opsætning

Blog:
   Opsætning af blog
   Ændre artikel rækkefølge
   Opret ny artikel


Nyhedsbrev:
    Opret nyhedsbrev
   
Billedhjul: Mailling liste:

Sociale Medier:
    Facebook
    Twitter
    LinkedIn???

Google:
Statestik på site
Googletest af site

Browser:
    Tekst på browser faneblad
    Oprette flavicon
    Rigtig url
System:
    backup
    opdaterer system
    Restore site
    Slette moduler/template
RS-form:
Skifte formnavn
Backend opsætning

 

Nets: Få CVR: