JUST4 Design forside

Skal du bruge en

Webshop

Skal du bruge et

Præsentations site

Skal du bruge et

Forenings site

Joomla Skole

For at bruge joomla skolen, skal du være kunde hos just4.dk eller være hostet hos webaway.dk

Tekst:
    JCE editor
    Oprette links
    Afkodning af kopireret tekst
    Tekst på siden af billeder
    Sætte grund-instillinger for artikler
    Sætte mail- og print icon på artikel
    Flere artikler på forsiden
    Fjerne overskrift på artikkel
    Oploade html side eller pdf
    Gratis billeder

Menu:
    Oprette vanret menu
    Oprette hovedoverskrift på menu
    Oprette menupunkt
    Grundindstillinger på artikler
Template:
    Vis modulplasering
    Opret dit eget moduler
    Aktiver/Deaktiver moduler
    Modulrækkefølge
    Logo på site

Hikashop:
   Kategori opsætning
   Produkt opsætning
   Kategori/produkt layout
   Post opsætning
   Shop videre opsætning

Blog:
   Opsætning af blog
   Ændre artikel rækkefølge
   Opret ny artikel


Nyhedsbrev:
    Opret nyhedsbrev
   
Billedhjul: Mailling liste:

Sociale Medier:
    Facebook
    Twitter
    LinkedIn???

Google:
Statestik på site
Googletest af site

Browser:
    Tekst på browser faneblad
    Oprette flavicon
    Rigtig url
System:
    backup
    opdaterer system
    Restore site
    Slette moduler/template
RS-form:
Skifte formnavn
Backend opsætning

 

Nets: Få CVR: